دومین جایزه ملی جوانی جمعیت

ضرورت جبران اشتباهات گذشته در حوزه جوانی جمعیت

دبیر ستاد ملی جمعیت تاکید کرد:ضرورت جبران اشتباهات گذشته در حوزه جوانی جمعیت / جوانان عامل اصلی پیشرفت کشور هستنددبیر ستاد ملی جمعیت تاکید کرد جوانان عامل اصلی پیشرفت کشور هستند و اشتباهات گذشته در حوزه جوانی جمعیت باید جبران شود.شکیبا محبی‌تبار دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با […]