دومین جایزه ملی جوانی جمعیت

محمود پاک نیت:سیاست های مشوق جمعیتی دولت در فرهنگ جوانی جمعیت اثرگذار است

محمود پاک نیت بازیگر شناخته شده سینما، تیاتر و تلویزیون در گفت وگو با ستاد خبری جایزه جوانی جمعیت عنوان کرد: قطعا سیاست های جمعیتی برای فرزنداوری موثر است منتها دولت می تواند این سیاست ها را تقویت کند و‌ زمینه هایی برای فرزنداوری بیشتر با ایده هایی عملگرایانه فراهم کند. وی در ادامه عنوان […]

اتابک نادری:تهدیدات میانسالی جمعیت ناگوار است/ زیرساخت های فرزنداوری در جامعه اولویت نخست باید باشد

به گزارش روابط عمومی دومین جایزه ملی جوانی جمعیت اتابک نادری بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون در گفت وگو با ستاد خبری این رویداد ملی اظهار داشت: طبیعتا پیری جمعیت در هر جامعه ای خطرافرین است، ما هم دیگر جامعه جوانی نیستیم و جامعه اگر جوان نباشد، انگیزه و امید در آن از […]