دومین جایزه ملی جوانی جمعیت

سهم دولت سیزدهم از جوانی ایران 1: گزارش آماری از تمیهدات دولت سیزدهم برای تسهیل ازدواج؛ استقبال از تسهیلات 300 میلیون تومانی ازدواج/افزایش آمار مسکن دانشجویی

درراستای اجرای تکالیف قانونی تسهیل ازدواج در سال 1403 بانک مرکزی مبلغ 300 میلیون تومان به زوجین برای ازدواج تسهیلات تخصیص می دهد. به گزارشروابط عمومی دومین جایزه ملی جوانی جمعیت: طبق آمارها بانک مرکزی در راستای تسهیل شرایط ازدواج در دولت سیزدهم در  سال 1402 تعداد 771166 تسهیلات ازدواج به مبالغ بیش از 157 […]

سلمان فرخنده: در بحث جمعیت می بایست کار را به دست خود مردم سپرد

به گزارش روابط عمومی دومین جایزه ملی جوانی جمعیت سلمان فرخنده بازیگر، نویسنده  و کارگردان تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران در گفت وگو با ستاد خبریاین رویداد ملی به تهدیدات کهنسالی و پیری جمعیت تأکید کرد. فرخنده با تأکید بر اینکه هنرمندان امروز چند گام از مردم عقب افتاده، گفت: به همین دلیل نمی توانم […]