دومین جایزه ملی جوانی جمعیت

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت

نشست رسانه‌ای دومین جایزه ملی جمعیت بعد از ظهر سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ با حضور شکیبا محبی تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.